^ขึ้นไปด้านบน

 • 1 ที่ตั้งและอาณาเขต
  อำเภอยะรังตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองปัตตานี ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอยะหริ่งอำเภอมายอและอำเภอทุ่งยางแดง ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอรามันและอำเภอเมืองยะลา(จังหวัดยะลา) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองยะลา (จังหวัดยะลา) อำเภอแม่ลาน และอำเภอหนองจิก
 • 2 การศึกษา
  อำเภอยะรังมีโรงเรียนสังกัดประถมศึกษา จำนวน 34 แห่ง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง มหาวิทยาลัยอิสลาม จำนวน 1 แห่ง และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจำนวน 8 แห่ง ถึงแม้จะมีสถานศึกษาจำนวนมาก แต่จากการสำรวจข้อมูลสถานะสุขภาพ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลาน ศึกษาต่อในโรงเรียนสอนศาสนา สำหรับคนที่ศึกษาตามระบบการศึกษาปกติจะมีการปิดโรงเรียนบ่อยครั้ง เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ ทำให้นักเรียนได้รับการศึกษาไม่ต่อเนื่องและตัวระบบการศึกษาไม่เอื้อให้นำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน
 • 3 สถานที่ท่องเที่ยว
  อำเภอยะรังมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นโบราณสถาน ได้แก่ โบราณสถานบ้านจาเละ ตั้งอยู่ตำบลระแว้ง
 • 4 ลักษณะภูมิประเทศ
  พื้นที่อำเภอยะรัง ส่วนใหญ่เป็นพื้นราบลุ่ม มีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่าน ประมาณ 35 กิโลเมตร
 • 5 วิสัยทัศน์
  กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสมอภาค โดยการมีส่วนรวมของประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมที่มีจิตสำนึกด้านสุขภาพให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี สู่เป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
.

.


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง

Yarang District Health Office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ยินดีต้อนรับ
มีข้อผิดพลาด
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /var/www/clients/client1/web15/web/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/events010358/

Uncategorised

50488

 

รับการนิเทศติดตามงาน เทคโนโลยีสารสนเทศจากทีม

ไอที สาสุขจังหวัดปัตตานี อ่านต่อ

50489

 

 

 

การประกวดการนำเสนอ OPPP Award ปี 57 อ่านต่อ

 

50494

 

งานมหกรรมการประกวด โครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2557  อ่านต่อ

 

50495

 

 

 

กิจกรรมรับ เจ้าหน้าที่ ย้าย อ่านต่อ

50496

 

 

กิจกรรมประกวด รพ.สต.ดีเด่น ระดับโซน ในจังหวัดปัตตานี อ่านต่อ

50501

 

 

ระบบพี่เลี้ยงโซน และการติดตามเป็นพี่เลี้ยงของ Admin อำเภอยะรัง อ่านต่อ

  < กลับสู่หน้าหลัก 

การประกวดผลงานด้านข้อมูล OPPP Award ปี 57 ระดับอำเภอยะรัง ผลการแข่งขัน 

ชนะเลิศ  

รพ.สต.สะนอ นำเสนอโดย นางสาวต่วนการตีนี  โต๊ะกูบาฮา

รองชนะเลิศอันที่ ที่ ๑

รพ.สต.กอลำ นำเสนอโดย นางรอฮานา  เจ๊ะแว

รองชนะเลิศอันดันที่ ๒

รพ.สต.คลองใหม่ นำเสนอโดย นางสาวยูไลดา เจ๊แว

50489

<กลับสู่หน้าหลัก   < กลับสู่หน้าก่อนหน้า 

Cannot find events010358 folder inside /var/www/clients/client1/web15/web/images/sampledata/events010358/ folder.
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache/2.2.22 (Ubuntu)
Client OS:Unknown
PHP:5.3.10-1ubuntu3.4
Admiror Gallery cannot create thumbnails in /var/www/clients/client1/web15/web/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/events010358/
Check folder permmisions!
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache/2.2.22 (Ubuntu)
Client OS:Unknown
PHP:5.3.10-1ubuntu3.4

    ประมวลภาพกิจกรรมในสัปดาห์ที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2558

020358018

         คณะกรรมการสรรหาสุดยอดส้วมระดับประเทศ ประจำปี2557 จากกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่12 ยะลาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีได้มาเยี่ยมและตรวจประเมินสุดยอดส้วมระดับประเทศประเภทโรงเรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลยะรัง ซึ่งในการมาตรวจเยี่ยมและประเมินในครั้งนี้ นายอำเภอยะรัง หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายภาคประชาชนและผู้บริหารตลอดจนบุคลากรในโรงเรีบนร่วมให้การต้อนรับเป็นอยางดี คลิกดูรูป

 

            

       ประมวลภาพกิจกรรมในสัปดาห์ที่หนึ่งประจำเดือนมีนาคม 2558

สาธารณสุขอำเภอยะรัง

ไม่มีรูป

เวลาปัจจุบัน

ตารางเวลาละหมาด

ราคาน้ำมันวันนี้


จำนวนผู้เยี่ยมชม

416641
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
55
0
55
0
55
0
416641

Your IP: 34.236.134.129
Server Time: 2024-02-22 12:16:16
Copyrigcht © 2014 Yarang District Health Office