^ขึ้นไปด้านบน

 • 1 ที่ตั้งและอาณาเขต
  อำเภอยะรังตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองปัตตานี ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอยะหริ่งอำเภอมายอและอำเภอทุ่งยางแดง ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอรามันและอำเภอเมืองยะลา(จังหวัดยะลา) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองยะลา (จังหวัดยะลา) อำเภอแม่ลาน และอำเภอหนองจิก
 • 2 การศึกษา
  อำเภอยะรังมีโรงเรียนสังกัดประถมศึกษา จำนวน 34 แห่ง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง มหาวิทยาลัยอิสลาม จำนวน 1 แห่ง และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจำนวน 8 แห่ง ถึงแม้จะมีสถานศึกษาจำนวนมาก แต่จากการสำรวจข้อมูลสถานะสุขภาพ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลาน ศึกษาต่อในโรงเรียนสอนศาสนา สำหรับคนที่ศึกษาตามระบบการศึกษาปกติจะมีการปิดโรงเรียนบ่อยครั้ง เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ ทำให้นักเรียนได้รับการศึกษาไม่ต่อเนื่องและตัวระบบการศึกษาไม่เอื้อให้นำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน
 • 3 สถานที่ท่องเที่ยว
  อำเภอยะรังมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นโบราณสถาน ได้แก่ โบราณสถานบ้านจาเละ ตั้งอยู่ตำบลระแว้ง
 • 4 ลักษณะภูมิประเทศ
  พื้นที่อำเภอยะรัง ส่วนใหญ่เป็นพื้นราบลุ่ม มีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่าน ประมาณ 35 กิโลเมตร
 • 5 วิสัยทัศน์
  กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสมอภาค โดยการมีส่วนรวมของประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมที่มีจิตสำนึกด้านสุขภาพให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี สู่เป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
.

.


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง

Yarang District Health Office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ยินดีต้อนรับ

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ดร.พงษ์เทพ ไข่มุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในโครงการ
จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมอำเภอยะรัง
โดยมี นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง,
พ.ต.อ.พสิษฐ์ ศานติปรัชญา ผกก.สภ.ยะรัง,แพทย์หญิง นินี สุไลมาน ผอ.โรงพยาบาลยะรัง
หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และจิตอาสาหน่วยแพทย์ ร่วมกิจกรรม ซึ่งในการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ฯ จังหวัดปัตตานีได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
โรงพยาบาลยะรัง สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมกันให้
บริการประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

18122019_191219_0052.jpg18122019_191219_0054.jpg18122019_191219_0059.jpg18122019_191219_0076.jpg18122019_191219_0085.jpg18122019_191219_0108.jpg

สาธารณสุขอำเภอยะรัง

ไม่มีรูป

เวลาปัจจุบัน

ตารางเวลาละหมาด

ราคาน้ำมันวันนี้


จำนวนผู้เยี่ยมชม

407477
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
91
99
919
405678
1171
4495
407477

Your IP: 44.212.94.18
Server Time: 2023-12-10 10:09:02
Copyrigcht © 2014 Yarang District Health Office