^ขึ้นไปด้านบน

 • 1 ที่ตั้งและอาณาเขต
  อำเภอยะรังตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองปัตตานี ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอยะหริ่งอำเภอมายอและอำเภอทุ่งยางแดง ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอรามันและอำเภอเมืองยะลา(จังหวัดยะลา) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองยะลา (จังหวัดยะลา) อำเภอแม่ลาน และอำเภอหนองจิก
 • 2 การศึกษา
  อำเภอยะรังมีโรงเรียนสังกัดประถมศึกษา จำนวน 34 แห่ง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง มหาวิทยาลัยอิสลาม จำนวน 1 แห่ง และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจำนวน 8 แห่ง ถึงแม้จะมีสถานศึกษาจำนวนมาก แต่จากการสำรวจข้อมูลสถานะสุขภาพ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลาน ศึกษาต่อในโรงเรียนสอนศาสนา สำหรับคนที่ศึกษาตามระบบการศึกษาปกติจะมีการปิดโรงเรียนบ่อยครั้ง เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ ทำให้นักเรียนได้รับการศึกษาไม่ต่อเนื่องและตัวระบบการศึกษาไม่เอื้อให้นำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน
 • 3 สถานที่ท่องเที่ยว
  อำเภอยะรังมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นโบราณสถาน ได้แก่ โบราณสถานบ้านจาเละ ตั้งอยู่ตำบลระแว้ง
 • 4 ลักษณะภูมิประเทศ
  พื้นที่อำเภอยะรัง ส่วนใหญ่เป็นพื้นราบลุ่ม มีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่าน ประมาณ 35 กิโลเมตร
 • 5 วิสัยทัศน์
  กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสมอภาค โดยการมีส่วนรวมของประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมที่มีจิตสำนึกด้านสุขภาพให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี สู่เป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
.

.


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง

Yarang District Health Office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ยินดีต้อนรับ
มีข้อผิดพลาด
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /var/www/clients/client1/web15/web/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/events010358/
Cannot find events010358 folder inside /var/www/clients/client1/web15/web/images/sampledata/events010358/ folder.
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache/2.2.22 (Ubuntu)
Client OS:Unknown
PHP:5.3.10-1ubuntu3.4
Admiror Gallery cannot create thumbnails in /var/www/clients/client1/web15/web/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/events010358/
Check folder permmisions!
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache/2.2.22 (Ubuntu)
Client OS:Unknown
PHP:5.3.10-1ubuntu3.4

    ประมวลภาพกิจกรรมในสัปดาห์ที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2558

020358018

         คณะกรรมการสรรหาสุดยอดส้วมระดับประเทศ ประจำปี2557 จากกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่12 ยะลาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีได้มาเยี่ยมและตรวจประเมินสุดยอดส้วมระดับประเทศประเภทโรงเรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลยะรัง ซึ่งในการมาตรวจเยี่ยมและประเมินในครั้งนี้ นายอำเภอยะรัง หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายภาคประชาชนและผู้บริหารตลอดจนบุคลากรในโรงเรีบนร่วมให้การต้อนรับเป็นอยางดี คลิกดูรูป

 

            

       ประมวลภาพกิจกรรมในสัปดาห์ที่หนึ่งประจำเดือนมีนาคม 2558

สาธารณสุขอำเภอยะรัง

ไม่มีรูป

จำนวนผู้เยี่ยมชม

407471
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
85
99
913
405678
1165
4495
407471

Your IP: 44.212.94.18
Server Time: 2023-12-10 09:51:03
Copyrigcht © 2014 Yarang District Health Office